วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557

ความรักที่แท้จริง....

" รักเขาต้องไม่ปล่อยให้เขาเอาแต่สบาย...หากจริงใจต่อเขา ก็ต้องอบรมสั่งสอนเขา " นี่เป็นคำกล่าวของขงจื้อ เราก็จะเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันว่าการสั่งสอนของพ่อแม่แต่ล่ะครอบครัวเป็นอย่างไร บางครอบครัวก็สอนให้ลูกๆรู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่องานที่ทำ ให้รู้จักอดทน ไม่ย้อท้อต่อความลำบาก เพราะหากสิ้นพ่อแม่แล้วใครจะอยู่ดูแลเจ้า หากเจ้ารู้การงานอนาคตภายภาคหน้าย่อมไม่อดตาย. แต่บางครอบครัวกลับทำตรงกันข้าม ประโยคที่ขาพเจ้าจะกล่าวต่อไปนี้ทุกท่านคงเคยได้ยินกัน คือประโยคที่ว่า "พ่อแม่รังแกฉัน" คือการเลี้ยงลูกด้วยเงิน เลี้ยงด้วยความสบาย เพราะพ่อแม่ยุคใหม่ไม่ค่อยจะมีเวลาดุแลลูก ทำให้ลูกทำอะไรไม่เป็น เมื่อพ่อแม่มอบความสบายให้แก่ลูก จนติดเป็นนิสัย จะทำอะไรก็เงินๆ หากไม่มีเงินเล่า....เขาจะอยู่ที่ใหน? เขาจะเป็นอย่างไร?... จะไม่เป็นขอทานข้างถนนหรอกหรือ? ก่อนจะเลี้ยงเขา...จะสั่งสอนเขา ให้คิดถึงชีวิตเขาในภายภาคหน้า ไม่เช่นนั่น ท่านอาจเป็นผู้ที่ทำร้ายเขา....ก็เป็นได้